Kommuneøkonomidagen 21. mai – kommuneproposisjonen og oppgåvemelding / kommunereform

Kommuneproposisjonen og oppgåvemelding / kommunestruktur er tema på Kommuneøkonomidagen torsdag 21. mai. Konferansen er eit samarbeid med KS og NKK. Statssekretær Per Willy Amundsen er innleiar for KMD.

Lenkje til program og påmelding.

Kontaktpersonar