KOSTRA og kommunal statistikk

KOSTRA (KOmmune - STat - RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som viser statistiske data for økonomi og tenesteproduksjon i kommunane.

KOSTRA dekkjer økonomi, dekningsgrader, einingskostnader, prioritering og kvalitetsindikatorar for heile spekteret av kommunale tenester.

10.07.2017

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2016

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2016.

26.10.2016

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2015

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2015.

02.10.2015

Analyseverktøy for KOSTRA 2014

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2014.

29.04.2015

Analyseverktøy - førebels KOSTRA-tal for 2014

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med førebels KOSTRA-tal for 2014.

01.09.2014

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2013

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2013.

29.04.2014

Lysarka frå KOSTRA-seminaret 10. april 2014.

Lysarka kan lastast ned her.

29.04.2014

Status for rapporteringa for 2013 og område ein bør sjå meir på.

Første publisering av KOSTRA-tal for 2013 kom 17. mars og kommunane i fylket ligg relativt bra an, bl.a har  alle rapportert rekneskapstal, og tenesterapporteringa ser også ut til  å vera nokolunde à jour. Endelege tal blir i år lagt ut 16. juni.

03.05.2013

Lysarka frå KOSTRA-seminaret 9. april 2013.

Her finn du lysarka frå seminaret og kort omtale av programpunkta.

02.05.2013

Analyseverktøy med KOSTRA-tal for 2012

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med førebels  KOSTRA-tal for 2012.

03.01.2013

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2011

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2011.

Fleire nyhende