KOSTRA og kommunal statistikk

KOSTRA (KOmmune - STat - RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som viser statistiske data for økonomi og tenesteproduksjon i kommunane.

KOSTRA dekkjer økonomi, dekningsgrader, einingskostnader, prioritering og kvalitetsindikatorar for heile spekteret av kommunale tenester.

10.07.2017

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2016

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2016.

26.10.2016

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2015

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2015.

02.10.2015

Analyseverktøy for KOSTRA 2014

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2014.

29.04.2015

Analyseverktøy - førebels KOSTRA-tal for 2014

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med førebels KOSTRA-tal for 2014.

01.09.2014

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2013

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2013.

02.05.2013

Analyseverktøy med KOSTRA-tal for 2012

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med førebels  KOSTRA-tal for 2012.

03.01.2013

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2011

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2011.

03.01.2013

Analyseverktøy for KOSTRA 2010

Lenkje til samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, basert på endelege KOSTRA-tal for 2010, sjå menyen til høgre.

03.01.2013

KOSTRA og kommunal styring

Lysarka frå KOSTRA-seminaret 8. april 2010 kan lastast ned her. Hovudtema i år var kva forsking seier om korleis kommunane brukar resultatmåling i styringssystem og kva nytte ein meir spesifikt kan ha av data om kommunal eigedomsforvaltning og IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).