10 kommunar får i alt 6,1mill. kr for flyktningkostnader

10 kommunar i fylket får ekstra midlar av skjønstramma til KMD fordi dei har hatt store kostnader i samband med flyktningsituasjonen i haust. Dette gjeld kommunane Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Lund, Hå, Sola, Sauda, Karmøy, og Vindafjord.

Lenkje til pressemelding frå KMD.

For heile landet er det løyvt 151 mill. kr.