Digital melding om val av nye forliksrådsmedlemmer

Nå kan kommunene sende digital melding om val av nye forliksrådsmedlemmer og oppnevning av mellombels stedfortreder

Det er utvikla to nasjonale elektroniske skjema for forliksråda.

Det eine skjemaet, «Valg av forliksrådsmedlemmer» som er todelt, kan kommunane nytta når dei melder om suppleringsval eller val av nytt forliksråd. Skjemaet er også tilrettelagt for de kommunene som har et felles forliksråd eller som har et forliksråd med flere avdelinger. Det er mogleg å laste opp dommarforsikringar i skjemaet for dei forliksrådsmedlemmene som ikkje har vore oppnemnt tidlegare.

Direktelenke til skjemaet er:

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/forliksraadsmedlemmer

Det andre skjemaet: «Forliksråd – oppnevning av midlertidig stedfortreder» kan forliksråda evt. kommunane bruke, når dei ber Fylkesmannen om å få oppnemnt eit mellombels medlem til erstatning for fast medlem/varamedlem for eit bestemt forliksrådsmøte eller for ein periode på inntil opp til tre månader.

Direktelenke til skjemaet er:

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/FRAAD_MID

Kontaktpersonar