Konsekvensar av at det er gjennomført skriftleg val av ordførar og varaordførar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dei siste dagane motteke mange spørsmål om val av ordførar og varaordførar etter den nye kommuneloven. Fleire kommunar har valt ordførar og varaordførar ved skriftleg avstemming, noko som ikkje lenger er lov. 

Fleire har teke kontakt med fylkesmennene og KMD for å få informasjon om kva som er konsekvensane når val av ordførar og varaordførar er gjennomført ved skriftleg avstemming.  Departementer har difor laga ei nyhetssak der det blir gitt informasjon om kva kommunane må gjere viss dei har vald ordforar/varaordførar ved skriftleg val.  

Denne nyhetssaka finn de her