Terra-saken i Rogaland

Fylkesmannen har motteke brev frå Kommunal- og regionaldepartementet, og har sendt brev til Haugesund kommune. Breva ligg ved.

Fylkesmannen har motteke brev frå KRD av 22.11.07, der ein blant anna viser til Haugesund kommune. Departementet ber Fylkesmannen i Rogaland gjennomføre lovlegkontroll etter § 59 i kommunelova av kommunen sitt finansreglement.

Fylkesmannen har sendt brev til Haugesund kommune av 23.11.07. I brevet ber einå få "tilsendt kommunens finansforvaltningsreglement, kopi av de avtaler som er inngått og vedtak med saksframlegg."

Det har i dag 23.11.07 vore telefonkontakt mellom fylkesmann Harald Thune og ordføraren i Haugesund.

Her er brev frå kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til kommunane.

Kontaktpersonar