Rundskriv om konstituering etter valet

Kommune- og fylkestingsvalet 2015 er unnagjort, nå skal dei ulike verva fordelast i kommunane og fylkeskommunane. Lovverket skal sikra at dette skjer på rett måte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor send ut eit nytt rundskriv om konstituering av nytt kommunestyre, fylkesting, val av formannskap/fylkesutval, faste utval og nemnder m.m. Og ikkje minst val av ordførar, varaordførar, fylkesordførar og fylkesvaraordførar.

Du finn rundskrivet i høgremargen.