Fråsegn om forståinga av kommunelova § 36; krav til lister ved val av faste utval m.v.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 8.10.2015 sendt ut eit brev om forståinga av kommunelova § 36. Departementet meiner lova stiller krav om eit minste tal på kandidatar på lister som vert nytta ved forholdsval.

Brevet finn du i feltet til høgre