Informasjonsmøte om val av formannskap – presentasjonar og aktuelle skriv

Det var 34 deltakare frå 20 kommunar med på møtet som vart arrangert av Fylkesmannen i Rogaland, i Statens Hus. Det blei under møtet òg tatt opp generelle spørsmål knytt til kommunal saksbehandling. Nedanfor finn du òg ein presentasjon utarbeidd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.4.2015 knytt til dette temaet.

Vedlagt følgjer presentasjonar og aktuelle brev og rundskriv:

Kontaktpersonar