Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat


Høyringsfrist 24. november 2018 00:00

Flyfoto Vedvika i Vindafjord
Flyfoto Vedvika i Vindafjord

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til frivillig skogvern for Vedvika, Vindafjord kommune, på høyring.

Høyringsbrev, framlegg til forskrift for Vedvika naturreservat, framlegg til vernegrenser for Vedvika naturreservat, og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Vedvika er publisert i dokumentlenkene til denne nettsaka.

Uttaler kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.