Søknad frå Norsk Gjenvinning AS på Forus


Høyringsfrist 14. mai 2018 00:00

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har søkt Fylkesmannen i Rogaland om løyve til mottak og mellomlagring av farleg avfall på anlegget 13/308 Midtgårdveien 28 Forus i Stavanger kommune.

Det er søkt om å ta imot og samtidig lagra 135 tonn farleg avfall.

Sjå søknad og vedlegg i lenkene til denne nettsaka.