Framlegg til frivillig skogvern - Hellebrekkene naturreservat


Høyringsfrist 14. juli 2018 00:00

Skogslandskap i Hellebrekkene naturreservat
Skogslandskap i Hellebrekkene naturreservat (Foto: Audun Steinnes / Fylkesmannen i Rogaland)

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Hellebrekkene i Tysvær kommune.

Høyringsbrev, framlegg til forskrift for Hellebrekkene naturreservat, framlegg til vernegrenser for Hellebrekkene naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Hellebrekkene, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Fylkesmannen ber om tilbakemeldingar innan 14. juli 2018. Uttale kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.