Søknad om løyve til tiltak i sjø på Engøy


Høyringsfrist 23. juni 2020 00:00

Pynteneset Eiendom AS har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til mudring, utfylling og peling i sjø ved eigedom 51/782 på Engøy i Stavanger kommune. 

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenkene.

Merknader kan sendast fmropost@fylkesmannen.no innan 4 veker.