Frist Veke Høyring
mars 2020
31. mar 14 Framlegg til frivillig skogvern – Utviding av Vikaneset naturreservat
april 2020
21. apr 17 Framlegg til utviding av Skurvedalen naturreservat i Sandnes kommune
mai 2020
19. mai 21 Søknadar om løyve Borgeredalen Miljøpark i Karmøy
Frist Høyring
mars 2020
31. mar Framlegg til frivillig skogvern – Utviding av Vikaneset naturreservat
april 2020
21. apr Framlegg til utviding av Skurvedalen naturreservat i Sandnes kommune
mai 2020
19. mai Søknadar om løyve Borgeredalen Miljøpark i Karmøy