Frist Veke Høyring
oktober 2020
01. okt 40 Søknad om løyve til tiltak i sjø - ny brannstasjon ved Lerviga
Frist Høyring
01. okt Søknad om løyve til tiltak i sjø - ny brannstasjon ved Lerviga