Frist Veke Høyring
desember 2020
15. des 51 Endra løyve til Reve kompost AS
18. des 51 Søknad om løyve til tiltak i sjø – utviding av båthamna i Tau vågen
Frist Høyring
15. des Endra løyve til Reve kompost AS
18. des Søknad om løyve til tiltak i sjø – utviding av båthamna i Tau vågen