Medikamentfri behandling for psykiske lidingar

Før 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbod om medikamentfri behandling for pasientar i det psykiske helsevernet.

Mange pasientar i det psykiske helsevernet ønskjer ikkje behandling med medisinar. Helse- og omsorgsminister Bent Høie seier at dette må bli tatt på alvor. Ingen skal bli tvangsmedisinert så lenge det finnes andre måtar å gi naudsynt omsorg og behandling på. Ministeren meiner etableringa av medikamentfrie behandlingstilbod går for sakte og har derfor bede alle de regionale helseforetaka om å ha etablert dette tilbodet før 1. juni 2016.

Helsedirektoratet har samla erfaringer og tips til arbeidet med å tilby medikamentfrie behandlingstilbod på sine heimesider. Lenkje finner du i høgremenyen.