Fleire årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunane

Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidd på oppdrag frå Helsedirektoratet.

Rapporten byggjer på data som vart samla inn våren 2017 om årsverk, kompetanse og innhald i psykisk helse- og rusarbeid (IS-24/8) og syner tal for heile landet.

Meir informasjon om rapportane frå SINTEF og Helsedirektoratet sine kommentarar til funn i rapporten for 2017, kan du lese her.

Kontaktpersonar

Lenkjer