Rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Mange pårørande har store ansvars- og omsorgsoppgåver og dei utgjer ein
sentral del av samfunnet sin totale omsorgsressurs. Rettleiaren handlar
om rettar til pårørande og plikter til helse- og omsorgstenesta. Den har
lenker til nyttige verktøy, metodar og publikasjonar.