Påminnelse om innrapportering av vannverksdata for året 2018

Fristen til å rapportere vannverksdata for 2018 var 15. februar 2019. Fylkesmannen har sendt ut likelydende brev til de innretninger som ikke har gjort dette enda.

 

Ny frist for å gjennomføre rapporteringen settes til 22.mai 2019.

Brevet er vedlagt.