Koronautbruddet: Midlertidig forlengelse av utløpt førerrett

Statens Vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet åpnet for midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkesjåførkompetanse i forbindelse med koronautbruddet. Dette blant annet for å redusere belastningen på fastleger for å få utstedt helseattest.

Det presiseres at forskriften ikke gjelder når føreretten eller utrykningskompetansen har kortere gyldighet enn normalt av helsemessige årsaker.

Førere som har fylt 80 år, med normal gyldighet på førerkortet, gis rett til å kjøre i 3 måneder etter utløpsdato, når førerretten utløper i perioden 1. mars til og med 30. juni i år.