"Kosthåndboken" - rettleiar i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstenesta

​"Kosthåndboken" vil styrka ernæringskompetansen i helse- og omsorgstenesta og vera eit verktøy for å implementera nasjonale faglege retningsliner om ernæring.

Helsedirektoratet sitt mål med ”Kosthåndboken” er å bidra til god kvalitet i ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstenesta. Boka inneheld konkrete og detaljerte råd om samansetning av kost og kor mykje mat ulike pasientgrupper treng, og kor ofte dei bør eta. Boka tek og for seg lovverk, religiøse og kulturelle omsyn, og mattryggleik.

Boka byggjer på dei nasjonale faglege retningslinene for førebygging og behandling av underernæring og andre relevante nasjonale faglege retningsliner.