Fleire frisklivssentralar

Ein frisklivssentral er ein kommunal helseteneste som har som mål å fremje fysisk og psykisk helse samt å førebyggje og meistre sykdom. Stadig fleire kommunar i Rogaland etablerer slike frisklivssentalar.

Fylkesmannen har løyvt 368 000 kroner til etablering og utvikling av frisklivssentralar i Rogaland i 2013. I tildelinga prioriterte vi kommunar som har starta eller er i ferd med å etablere drift av frisklivsentral nå.

I Rogaland er det kommunane, Sandnes, Sola og Hå som har frisklivssentral i drift. Medan Klepp, Time, Gjesdal og Stavanger skal starta opp hausten 2013. Dei andre kommunane er i aktiv etablerings- og oppstartfase med forventa oppstart og drift i 2014.

Her er oversikt over kommunane som fekk tilskot frå Fylkesmannen i 2013.

Kommune

Tildelt

60 000

Tysvær

85 000

Sola

90 000

Suldal, Vindafjord og Sauda

90 000

Haugesund

43 000

 

 

 

 

Les meir om frisklivssentralar på nettstaden til Helsedirektoratet

Kontaktpersonar