Forlenga frist for trus- og livssyn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019

For meir info, sjå:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/