Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland 2017

Kyrkjebygg
Kyrkjebygg (Foto: John Gunnar Skien / Fylkesmannen i Rogaland)

I 2017 søkte 70 trussamfunn om statsstøtte hos Fylkesmannen i Rogaland. Fem fekk avslag. Her har du oversikt over søkarane og kor mykje dei fekk tildelt. 

Fylkesmannen betalte ut totalt 10 329 256 kroner i statsstøtte i år.

Oversikt over dei trussamfunna som fekk statsstøtte i 2017, og dei som fekk avslag, finn du i Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland for 2017.