Liten auke i skilsmisser og separasjonar i Rogaland

Tala for skilde auka med 6 % medan  2 % fleire separerte seg i 2013 samanligna med året før.

Talet på skilsmisseløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2013 var 929, ei auke på 6 prosent frå året før. Talet på separasjonsløyve var 1051, ei auke på 2 prosent frå året før.

Tabellen viser tal for løyve som er gitt siste 5 år:

År

Separasjonar

Skilsmisser

2009

1123

890

2010

1107

960

2011

1038

916

2012

1028

878

2013

1051

929