Færre separasjonar, men nokon fleire skilsmisser i 2015

Tala for separerte viser ein nedgang på 7 %, medan 8 % fleire skilde  seg i 2015, samanlikna med året før.

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2015 var 1029. Talet på skilsmisseløyve var 902.

Tabellen viser tal for løyve som er gitt siste 5 år:

År

Separasjonar

Skilsmisser

2011

1038

916

2012

1028

878

2013

1051

929

2014

1107

836

2015

1029

902