Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


22.01.2015

Færre skilsmisser, men fleire separasjonar i 2014

Tala for skilde viser ein nedgang på 10 %, medan 5 % fleire separerte seg i 2014, samanlikna med året før.

10.01.2014

Liten auke i skilsmisser og separasjonar i Rogaland

Tala for skilde auka med 6 % medan  2 % fleire separerte seg i 2013 samanligna med året før.Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

51568808

Telefontid:

mandag, onsdag og torsdag

12:30-14:00

Handsamingstid:

Inntil fire veker