Tore Lærdal utnemnd til Ridder første klasse

Tore Lærdal har vore ein innovativ bedriftsleiar, og den personlege innsatsen hans har bidratt til betre helse og for barn og kvinner i utviklingsland, slår Slottet fast. Onsdag blei han heidra av Kongen.

Lærdal er utnemnd til Ridder første klasse for det internasjonale, humantitære arbeidet sitt. 

- Prisverdig og fortenstfullt

I grunngjevinga frå Slottet heiter det at Lærdal har "benyttet den bedrift som han leder og sitt nettverk til å utvikle metoder og medisinsk utstyr for å hjelpe nyfødte barn og nye mødre (...) Tore Lærdal ble i 2001 tildelt Forskningsrådets pris for innovativt arbeid. Hans personlige innsats også etter det har vært avgjørende for bedriftens humanitære engasjement og dens visjon om å bedre mødre/barns helse i utviklingsland. I dette lys fremstår Lærdals virke som prisverdig og fortjenstfullt. På ovennevnte bakgrunn er Tore Lærdal utnevnt til Ridder første klasse for sitt internasjonale, humanitære virke."

Ordenen blei overrekt av assisterande fylkesmann Harald Thune under eit arrangement i Stavanger onsdag 28. oktober. Under ser du ordensdiplomet.

Ordensdiplomet underteikna av H.M. Kongen, tildelt Tore Lærdal i Laerdal Medical.