Tidligare forlagssjef Turid Barth Pettersen er utnemd til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Grunnjevinga for utnemninga er hennar innsats for norsk kyrkje- og samfunnsliv.

Fylkesmann Tora Aasland delte ut ordensinsigniene 24. oktober 2013 ved ei markering på Ledaal i Stavanger

Her kan du lese fylkesmannen sin tale

Turid Barth Pettersen mottar St. Olavs Orden av fylkesmann Tora Aasland

Turid Barth Pettersen mottar St. Olavs Orden av fylkesmann Tora Aasland

Turid Barth Pettersen og fylkesmann Tora Aasland