Tidligare forlagssjef Turid Barth Pettersen er utnemd til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Grunnjevinga for utnemninga er hennar innsats for norsk kyrkje- og samfunnsliv.

Fylkesmann Tora Aasland delte ut ordensinsigniene 24. oktober 2013 ved ei markering på Ledaal i Stavanger

Her kan du lese fylkesmannen sin tale

Turid Barth Pettersen mottar St. Olavs Orden av fylkesmann Tora Aasland

Turid Barth Pettersen og fylkesmann Tora Aasland