Petroleumstilsynets direktørMagne Ognedal er utnemnd til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Ordensinsigniene vart delt ut av fylkesmann Tora Aasland den 7. februar 2013 på Ledaal i Stavanger. Ognedal vart heidra for innsatsen for norsk petroleumsvirksomheit.

 

Her kan du lese fylkesmannen sin tale

 Fylkesmann Tora Aasland og direktør Magne Ognedal