Asylsøkjarprosessen

Når flyktningar kjem til Norge og søkjer om vern, blir dei registrerte som asylsøkjarar. Alle som fryktar forfølging eller umenneskeleg behandling i heimlandet kan søkja asyl.

Her er ei oversikt over kva som skjer frå asylsøkjaren kjem til Norge og til han/ho har fått svar på asylsøknaden.

Kva skjer når ein flyktning kjem til Norge?

Dette oversiktskartet finn du i ein større versjon i høgremargen på denne sida.

Sidan kommunane har ei nøkkelrolle når det gjeld oppfølging av asylsøkjarar har Utlendingsdirektoratet oppretta ei eiga informasjonsside retta mot kommunane.