Kompetansepluss – Søk om pengar til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Bedriftar, offentlege verksemder og frivillige organisasjonar kan søkje om pengar gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Meir informasjon

På nettstaden til kompetansenorge.no finn du meir informasjon om korleis din bedrift/verksemd/organisasjon kan søkje om pengar.

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss--sok-om-penger-til-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter//

Kontaktpersonar