Vaksenopplæring


15.10.2018

Kompetansepluss – Søk om pengar til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Bedriftar, offentlege verksemder og frivillige organisasjonar kan søkje om pengar gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 10. desember 2018.


20.08.2018

Vaksne sin rett til grunnskuleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. For at kommunen skal kunne vurdere om den vaksne har rett til grunnskoleopplæring, må det foreligge ein søknad. Kommunen kan ikkje stille spesielle krav til søknaden.


02.11.2017

Kompetansepluss -Søk om pengar til opplæring

Verksemder og frivillige organisasjonar kan søkje om pengar gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg, IKT, norsk eller samisk.  Søknadsfrist er 13. november 2017


06.09.2017

Vaksenopplæringskonferansen 2017

Det er framleis ledige plassar. Meld deg på!


03.07.2017

Rogaland satsar på vaksenopplæring

Flest mogleg vaksne skal få høve til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Vaksenopplæringsrådet i Rogaland har laga ein plan for å nå dette målet. 


27.06.2017

Vaksenopplæringskonferansen 2017

Vaksenopplæringskonferansen 2017 er den 28.september i Sandnes.


20.12.2016

Regelverksamling - grunnskole for vaksne

Fylkesmannen arrangerer regelverksamling om grunnskole for vaksne den 30. mars på Breidablikk læringssenter i Haugesund og den 4. april i Statens Hus i Stavanger.


18.05.2016

Vaksenopplæringskonferansen 2016

Vaksenopplæringsrådet for Rogaland inviterer til Vaksenopplæringskonferansen 2016. Konferansen finn stad den 14. september og har tema Samordna innsats for vaksne si læring


17.03.2016

Skal koordinere vaksenopplæringa

Vaksenopplæringsrådet i Rogaland skal medverke til offensiv satsing på vaksenopplæring i fylket og til tenleg organisering av samarbeidet i sektoren. 


17.03.2016

Frå utanforskap til ny sjanse

Vaksne som ikkje er i varig arbeid, skal få ein ny sjanse til å tilegne seg den kompetansen dei treng i arbeidslivet. Det er regjeringa sin ambisjon for eit kunnskapsamfunn kor alle deltek. Korleis dei vil gjere dette er lagt fram i meldinga Fra utenforskap til ny sjanse. 


Fleire nyhende


Kontaktpersonar