Trygt og godt skolemiljø når skolene åpner

Mange elever har opplevd hjemmeskole som krevende, både faglig og sosialt. Når skolene nå gradvis åpner, er det svært viktig at skolene følger godt med på elevenes skolemiljø slik at de raskt kan fange opp elever som ikke har det trygt og godt.

I perioden skolene har vært stengt har det vært stor oppmerksomhet rundt sårbare barn og unge. Læringsmiljøsenteret har skrevet flere artikler som kan være nyttige som råd og inspirasjon når skolene er stengt, og når skolene gradvis åpner. Dette kan dere lese mer om her.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette står i opplæringslovens kapittel 9 A, og er gjeldende også når skolene er stengt. For å oppnå dette må skolene blant annet følge med på hvordan elevene har det i fellesskapet med både medelever og voksne på skolen. Mange skoler har det som del av rutinene sine å snakke med alle elevene i løpet av dagen i perioden med hjemmeundervisning. Dette er viktig blant annet for å fange opp hvordan elevene har det.

Flere barn og unge har opplevd utestengning og utenforskap i perioden skolene har vært stengt. De har ikke blitt valgt som lekevenn, og ingen har tatt kontakt for samvær på nett. Noen kan også ha kjent på ensomhet og mangel på arenaer for å være sammen med venner, uten at de har blitt bevisst ekskludert. Andre har hatt en tryggere og bedre skolehverdag, fordi de har vært på trygg avstand fra medelever og skolen.

Det er svært viktig at skolene har en spesiell oppmerksomhet rettet mot elever som av ulike grunner ikke har det trygt og godt når skolene åpner. Skolene må også være oppmerksomme på at sosiale dynamikker kan ha endret seg i denne perioden, og at andre elever enn tidligere kan være sosialt sårbare.

Elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge har utarbeidet åtte råd/refleksjonsspørsmål som kan være til god hjelp i dette arbeidet.