Til deg på ungdomssteget 2017

Kan eg klage?
Kan eg klage?

I løpet av våren 2017 vil du som elev på 10. trinn få karakterane som skal stå på vitnemålet. I nokre fag kan du ha fått avgangskarakter tidlegare på ungdomsskolen. Vedlagt brosjyre beskriv kva reglar som gjeld og korleis du kan klage.

Last ned brosjyre

 

Brosjyre til deg som er minoritetspråkleg elev på ungdomstrinnet i ordinær klasse

Kontaktpersonar