Benjaminprisen til Høyland ungdomsskole

Benjaminprisen 2017 er tildelt Høyland ungdomsskole i  Sandnes
Benjaminprisen 2017 er tildelt Høyland ungdomsskole i Sandnes

Benjaminprisen 2017 er tildelt Høyland ungdomsskole i Sandnes. Dei får prisen for langsiktig og systematisk arbeid mot rasisme og diskriminering. Fylkesmannen gratulerer skolen med prisen.

Juryen si grunngjeving

Juryen tildeler Høyland ungdomsskole prisen for skolen sitt langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen si satsing er prega av ein nyskapande tilnærming som kombinerer integrering av minoritetselevar med haldningsskapande arbeid retta mot majoritetselevar. Skolen si haldning og tilnærming viser at dei er medvitne om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mykje handlar om majoritetssamfunnet sine haldningar som gode integrerings- og inkluderingstiltak.

Kunnskapsministeren kjem til Høyland

Benjaminprisen blir utdelt av kunnskapsministeren den 30. januar 2018.

Om Benjaminprisen

 

Kontaktpersonar