Fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2020

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2020.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer sensorskolering og fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.

Grunnskolen

Onsdag 3. juni - Sensorskolering i matematikk

Onsdag 17. juni - Fellessensur matematikk

Fylkesmannen i Agder har sensuransvaret for engelsk og norsk og arrangerer fellessensur i disse faga.  

Vidaregåande opplæring

Tysdag 2. juni - Sensorskolering i norsk hovedmål og sidemål

Torsdag 18. juni - Fellessensur norsk Vg3 og sosialkunnskap

Fredag 19. juni - Fellessensur matematikk 2P-Y, 1P, 2P, R1, R2, S2, Biologi 2, Fysikk 2, Geofag 2 og Kjemi 2

Meir informasjon om sensorskolering og fellessensur kjem etter kvart.