Nasjonale føringar for nettbaserte hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen i grunnskolen

I grunnskolen skal elevar og vaksne ha tilgang til eit avgrensa utval av nettbaserte hjelpemiddel under sentralt gitt eksamen.

Dei nasjonale føringane gjeld for kommunar, friskolar og private skolar. Desse føringane innber at skoleeigar og skoleleiar saman må sjå til at eit minimum av nettbaserte hjelpemiddel blir tilgjengelege. Føringane gjeld frå og med våren 2018.