Dispensasjon og annullering av eksamen

I nokre tilfeller blir det gjort formelle feil ved eksamensgjennomføringa. Då skal skolane, på vegne av eleven, sende søknad om å annullere eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som handsamer søknader om dispensasjon og annullering av eksamen.

Slik er saksgangen

Det er i utgangspunktet ingen søknadsfrist, men Utdanningsdirektoratet anbefaler at søknaden blir sendt så tidleg som mogleg.

Søknadsskjema