Vidareutdanning 2019 - 2020 : Husk å behandle søknader, frist 15.mars

Frist for å behandle søknader om vidareutdanning er 15. mars
Frist for å behandle søknader om vidareutdanning er 15. mars

Arbeidsgivarar må behandle søknader til vidareutdanning. Fristen er til og med 15. mars. Etter 15. mars kl. 23:59 er ikkje søknadene tilgjengelege i søknadssystemet, og dermed heller ikkje mogleg å behandle.

Dette gjeld søknader til

  • vidareutdanning for lærarar
  • rektorutdanning
  • vidareutdanning for barnehagelærarar
  • styrarutdanning
  • lærarspesialistutdanning
  • stipendordning for PPU/YFL
  • vidareutdanning for yrkesfaglærarar

 

Korleis skal ein behandle søknader?

Les meir på nettstaden til Utdanningsdirektoratet

Kontaktpersonar