Tilskot til sjømattiltak 2018

Fisk er sunn mat for barn. (Foto: Donnie Ray Jones)
Fisk er sunn mat for barn. (Foto: Donnie Ray Jones)

Regjeringa gir tilskot til skolar og barnehagar som vil gi gode matopplevingar med sjømat til barn og unge. Frist for å søkje om tilskot er 1. september 2018

Målet med ordninga

Regjeringa vil styrkje det førebyggjande helsearbeidet ved å stimulere til eit sunnare kosthald. Ein vil også vise at sjømat er ein viktig del av norsk natur- og kulturarv.

Kontaktpersonar