Satsinga på eit inkluderande barnehage- og skolemiljø

Inkluderande barnehage. og skolemiljø er eit samlingsbasert tilbod for barnehagar og skolar som ynskjer å arbeide med trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

Fleire kommunar i Rogaland deltek på felles sentrale samlingar og fylkessamlingar, utviklingsarbeid på eigen arbeidsplass, lærande nettverk og får ressursar til ein lokal ressursperson.

Utdanningsdirektoratet organiserer tilbodet i puljar. Kvar pulje varar i to år. I pulje 2, 3 og 4 er det deltakarar frå Rogaland. Søknad til pulje 5 er februar 2020

 

Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4  Pulje 5
Stavanger, Sola, Jærskolen, Eigersund Karmøy, Suldal Sola, Time, Klepp, Eigersund, Hå  Søknad 1.februar 2020
Samlingar Samlingar Samlingar  Samlingar
Oppstartsmøte, nasjonal samling Oppstartsmøte, nasjonal samling 25.april 2018 Oppstartmøte, nasjonal samling 19.mars 2019

Oppstartmøte

nasjonal samling 31.03.2020

       
Nasjonal samling 1: 16-17.januar 2018 Nasjonal samling 1: 22-23.januar 2019 Nasjonal samling: 28-29.januar 2020  
Regional samling 1: 23.april 2018 Regional samling 1: 7.mars 2019 Regional samling 1:   
       
Nasjonal samling 2: 12-13.september 2018 Nasjonal samling 2: 24-25.september 2019 Nasjonal samling 2: 23-24.september 2020  
Regional samling 2: 28-29.november 2018 Regional samling 2: 20.november 2019 Regional samling:  
       
Nasjonal samling 3: 15-16.januar 2019 Nasjonal samling 3: 21-22.januar 2020 Nasjonal samling 3:   
Regional samling 3: 3-4.april 2019 Regional samling3: 27.januar 2020    
       
Nasjonal samling 4: 17-18.september 2019 Nasjonal samling 4: 16-17.september 2020    
Regional samling 4: 27-28.november 2019 Regional samling 4: