"Kompetanse for fremtidens barnehage" - evaluering av strategien

Pedagogar som rettleier assistentar, styrarar som driv utviklingsarbeidet og utdanning av tilsette er mellom anna viktige tiltak for å utvikle kompetansen i barnehagen. Dette syner den tredje delrapporten som evaluerer strategien Kompetanse for fremtidens barnehage