Bemanningskalkulator for barnehage

Barnehagane må innfri skjerpa pedagognorm frå 1. august 2018 og ny bemanningsnorm innan 1. august 2019.

Barnehagekalkulator

For å hjelpe barnehagar og barnehageeigarar med å rekna seg fram til om dei oppfyller norma, har UDIR utvikla ein barnehagekalkulator. Kalkulatoren består av to delar. I den første delen kan tal frå årsmeldingane i BASIL (status per 15.12.2017) hentast inn for ein valt barnehage. I den andre delen kan ein justere felta som skal brukast i berekningane. På denne måten kan tal korrigerast ut i frå barnehagen sin status slik den er nå - eller som forventa.

Du finn kalkulatoren her

Kontaktpersonar