Slik er tilbodet om helsestasjon for ungdom i Rogaland

 

Regjeringa har dei siste åra gitt nær ein milliard kroner i frie inntekter og tilskot årleg for å styrkje og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU), seier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det fortel noko om både vilje til satsing og om behov for tenestene der ute.

 

I Rogaland har 18 av dei 26 kommunane eit eige helsetilbod for ungdom og 3 kommuanar samarbeidar med andre kommunar om eit slikt tilbod.

Sjå fullstendig oversikt på helsedirektoratet sine sider https://helsedirektoratet.no/nyheter/341-kommuner-hadde-i-2017-et-tilbud-om-helsestasjon-for-ungdom-hfu

Les meir om helsestasjon for ungdommar i retningslinjene i vedlagt lenkje

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-for-ungdom-11113

Kontaktpersonar