Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Gjesdal kommune

Tilsynet går ut på å kontrollere om kommunen som barnehagemynde oppfyller barnehagelova med forskrifter. (Barnehagelova §§ 19a og 19g)

Les meir om Fylkesmannen sitt tilsyn her.

 

Dato:
1. januar 2020 09:00 - 31. desember 2020 16:00
Stad:
Gjesdal kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Gjesdal kommune

Kontaktpersonar