Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Klepp kommune 14. og 21. juni 2018

Tilsynet går ut på å kontrollere om kommunen overholder kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
14. juni 2018 09:00 - 21. juni 2018 14:00
Stad:
Klepp kommune
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga