Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora

Dato:
13. februar 2019 09:00 - 14. februar 2019 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Nytilsette i NAV-kontora

Fylkesmannen inviterer til opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV- kontora 13-14 februar på Clarion Hotel Energy.

Publisert 03.01.2019

Rundskriv Hovednr 35 vert nytta i opplæringa, og det er ein fordel om deltakarane har det med.

Kurset er gratis, med bindande påmelding. Ikkje meld forfall blir belasta med kr 550,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar. Fylkesmannen dekkjer overnatting for dei som treng det.

Dato:
13. februar 2019 09:00 - 14. februar 2019 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Nytilsette i NAV-kontora

Dokument