Opent høyringsmøte om nytt Regionalt miljøprogram

Dato:
22. januar 2019 10:00 - 14:00
Stad:
Møterom 1, Statens hus
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunane, faglag, interesseorganisasjonar o.l.
Påmeldingsfrist:
18.01.2019 16:00:00

Høyringsmøtet om nytt Regionalt miljøprogram for Rogaland 2019 – 2022 hadde om lag 30 deltakarar. Her finn du lysarka som blei brukt i møtet.

Regionalt miljøprogram, RMP inneheld oversikt over kva slags miljøtiltak bøndene kan få tilskot til i Rogaland. Døme er tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing, vedlikehald av turstiar, skjøtsel av kystlynghei og bratt areal. Rogaland har 37,6 mill. kr til fordeling i 2018.

Nå er miljøprogrammet under revisjon, og nytt program skal gjelde frå 2019. Fram til 18. februar kan faglag, interesseorganisasjoner og andre sende høyringsinnspel til Fylkesmannen. 1. mars skal det vere klart.

På høyringsmøtet 22. januar blei desse tema tatt opp:

 

Dato:
22. januar 2019 10:00 - 14:00
Stad:
Møterom 1, Statens hus
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunane, faglag, interesseorganisasjonar o.l.
Påmeldingsfrist:
18.01.2019 16:00:00