Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving

Dato:
14. november 2019
Stad:
Clarion Hotell Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjeve Fylkesmannen i oppdrag å bidra til at kommunane styrker kompetansen innan økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Namsfogden sin time og ein økonomisk rådgjevar sin kvardag er fast på programmet på desse samlingane. I  tillegg vil ein få presentert andre relevante faginnlegg.

 

Du melder deg på sjølv via skjemaet under.

Nettverket er gratis, med bindande påmelding. Manglande oppmøte blir belasta med kr 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

 

Påmeldingsfrist 01.november

Dato:
14. november 2019
Stad:
Clarion Hotell Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem