Opent høyringsmøte om nytt Regionalt miljøprogram

Dato:
22. januar 2019 10:00 - 14:00
Stad:
Møterom 1, Statens hus
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunane, faglag, interesseorganisasjonar o.l.
Påmeldingsfrist:
18.01.2019 16:00:00

Høyringsmøtet om nytt Regionalt miljøprogram for Rogaland 2019 – 2022 hadde om lag 30 deltakarar.

Regionalt miljøprogram, RMP inneheld oversikt over kva slags miljøtiltak bøndene kan få tilskot til i Rogaland. Døme er tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing, vedlikehald av turstiar, skjøtsel av kystlynghei og bratt areal. Rogaland har 37,6 mill. kr til fordeling i 2018.

Nå er miljøprogrammet under revisjon, og nytt program skal gjelde frå 2019. Fram til 18. februar kan faglag, interesseorganisasjoner og andre sende høyringsinnspel til Fylkesmannen. 1. mars skal det vere klart.

 

Dato:
22. januar 2019 10:00 - 14:00
Stad:
Møterom 1, Statens hus
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunane, faglag, interesseorganisasjonar o.l.
Påmeldingsfrist:
18.01.2019 16:00:00